Katalog produktów
REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU:

Sprzedawca: FHU AGROTIS Jan Czułada ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek NIP: 673-104-69-88
Kupujący: Osoba korzystająca z sklepu internetowego www.sklep-rolniczy.pl

1. Regulamin określa zasady korzystania z sklepu oraz inne sprawy porządkowe.

2. Ustanowienie dostępu do serwisu następuje poprzez rejestrację użytkownika za pomocą strony www, zgłoszenia telefonicznego lub drogą poczty elektronicznej.

3. Dostęp przyznawany jest tylko i wyłącznie osobom, które reprezentują danego Kontrahenta i zabronione jest udzielanie dostępu osobom trzecim.

4. Nasz sklep ma na celu umożliwienie zapoznania się z ofertą firmy, oraz umożliwia złożenie zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. (z wyłączeniem czasu potrzebnego do przeprowadzenia prac konserwacyjnych)

5. Złożenie zamówienia skutkuje wstępną rezerwacją zamówionego artykułu i nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu. Administrator sklepu ma prawo skorygować zamówienie informując o tym fakcie Zamawiającego.

6. Koszty dostawy towaru

- KURIER DPD dostawa cała Polska :

Standardowa paczka do 30kg – PRZEDPŁATA – 20,00 zł z VAT  (wysyłka towaru po zaksięgowaniu wpłaty)

Standardowa paczka do 30kg – POBRANIE – 25,00 zł z VAT (wysyłka natychmiastowa)

Jeżeli zamówiony towar nie mieści się w standardowej paczce DPD do 30kg – administrator sklepu zawsze poinformuje o ewentualnych zmianach kosztów transportu.

- KURIER InPost dostawa cała Polska :

Standardowa paczka do 30kg - PRZEDPŁATA - 15,00 zł z VAT

 Standardowa paczka do 30kg - POBRANIE - 20,00 z VAT

Jeżeli zamówiony towar nie mieści się w standardowej paczce InPost do 30kg - administrator zawsze poinformuje o ewentualnych zmianach kosztów transportu.

DARMOWA DOSTAWA ZAMÓWIEŃ OD KWOTY 350,00 zł z VAT - PROMOCJA REALIZOWANA TYLKO PRZY FORMIE PŁATNOŚCI PRZEDPŁATA I WYBORZE DOSTAWY FIRMĄ KURIERSKĄ InPost

 Koszt dostawy za granice:  prosimy o kontak zakupy@agrotis.pl  - wyceniamy na indywidualne zapytania cena zależna jest od kraju przeznaczenia i wagi zamówionych części 


Standardowa paczka

7. Z uwagi na specyfikę pakowania i wysyłki towaru - każde zamówienie jest traktowane osobno

8. Wszelkie dane prezentowane przez sklep-rolniczy.pl są przedstawiane w formie informacyjnej. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.

9. Złożone zamówienie przekazywane jest do realizacji, ewentualne anulowanie zamówienia można dokonać tylko i wyłącznie drogą telefoniczną informując o tym fakcie handlowca.

10. Login i hasło są danymi POUFNYMI, dlatego prosi się o odpowiednie przechowywanie otrzymanych danych oraz o nieudostępnianie ich osobom postronnym.

11. Wszystkie znaki firmowe, towarowe, zdjęcia produktów użyte na stronach sklep-rolniczy.pl są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane jedynie dla celów identyfikacyjnych.

12. Zwroty

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej przez stronę www.sklep-rolniczy.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: agrotis@agrotis.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.
UWAGA - nie odbieramy przesyłek pobraniowych !

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) F.H.U. Agrotis Jan Czułada ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek

Ja……………………………….................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych
rzeczy ……….……………………………………………
numer zamówienia ………………………………………
Data zawarcia umowy to ……………………………….
data odbioru ……………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………..
Adres …..…………………….……..……………………
Data……………………………………………………...
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru .

13. Reklamacje

FHU AGROTIS Jan Czułada oświadcza że przed wysłaniem każdy towar jest dokładnie sprawdzany, aby był wolny od wad i spełniał wymagania Klienta.
Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancje ich producenta.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w dostarczonym towarze stwierdzi uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
niezgodność ilościową i/lub jakościową w stosunku do złożonego zamówienia lub wadę fabryczną.
Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie jej odbioru w obecności pracownika – kuriera DPD. 
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie od daty otrzymania przesyłki przez sklep - maksymalnie w terminie do 14 dni.

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@agrotis.pl , lub w formie pisemnej na adres FHU AGROTIS Jan Czułada ul Łukasiewicza 1.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       1.) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       2.) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       3.) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       4.) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed:
- Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
- Korzystając z unijnej plarformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


14. Zamówienie jednorazowe

 Każde zamówienie złożone bez zakładania konta w sklepie, należy potwierdzić klikająć w link przesłany na wskazany adres e-mail.

15. Polityka prywatnośći i ochrona danych osobowych a także polityka plików Cookies

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.sklep-rolniczy.pl. (Polityka Prywatności).
Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest usługodawca tj.: Firma Handlowo Usługowa Jan Czułada ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek NIP: 673-104-69-88

2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Zakres i cel zbieranych danych


3. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
• w celu Rejestracji w Serwisie;
• w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

4. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

5. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), e-mail, Hasło.

6. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

7. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
• obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
• sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom
• obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń,
• wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
• tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
• dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

8. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
• marketingu działalności Usługodawcy, w szczególności w celu organizacji promocji lub innych narzędzi marketingowych,
• otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

9. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
• utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
• dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów, • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
• personalizację przekazów marketingowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Prawa i obowiązki Usługodawcy


10. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

12. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów.

Dobrowolność podania Danych Osobowych


13. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

14. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

Profilowanie Danych Osobowych

15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa i obowiązki Klienta


16. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@agrotis.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 943720746 lub  skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

17. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres sklep@agrotis.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, lub zadzwonić pod numer telefonu 943720746 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Firma Handlowo Usługowa Agrotis Jan Czułada ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek

18. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych :Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych należy zgłaszać pod adres e-mail sklep@agrotis.pl


Sklep-rolniczy.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego użytkowania zakupionych produktów, niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także inne wypadki losowe spowodowane ich nie właściwym użyciem. 


Powyższy Regulamin obowiązuje od 2018-01-01
Szanowni Państwo dołożyliśmy starań aby regulamin był czytelny i zrozumiały w swojej treści, jeżeli któraś jego część jest dla Państwa niejasna prosimy o kontakt w tej sprawie : - sklep@agrotis.pl jesteśmy otwarci na wasze sugestie, zależy nam na transparentnych relacjach.

Wyszukiwanie proste
Zaloguj się

Kontakt
94 37 207 46 94 37 207 46
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®