Regulamin sklepu

Sprzedawca: FHU AGROTIS Jan Czułada • ul. Łukasiewicza 1 • 78-400 Szczecinek • NIP: 673-104-69-88.
Kupujący: Osoba korzystająca z sklepu internetowego www.sklep-rolniczy.pl

 1. Regulamin określa zasady korzystania z sklepu oraz inne sprawy porządkowe.
 2. Ustanowienie dostępu do serwisu następuje poprzez rejestrację użytkownika za pomocą strony www, zgłoszenia telefonicznego lub drogą poczty elektronicznej.
 3. Dostęp przyznawany jest tylko i wyłącznie osobom, które reprezentują danego Kontrahenta i zabronione jest udzielanie dostępu osobom trzecim.
 4. Nasz sklep ma na celu umożliwienie zapoznania się z ofertą firmy oraz umożliwia złożenie zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem czasu potrzebnego do przeprowadzenia prac konserwacyjnych).
 5. Złożenie zamówienia skutkuje wstępną rezerwacją zamówionego artykułu i nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu. Administrator sklepu ma prawo skorygować zamówienie informując o tym fakcie Zamawiającego.
 6. Koszty dostawy
  Koszt dostawy dostępny jest na stronie Koszty dostawy.
 7. Złożone zamówienie przekazywane jest do realizacji, a ewentualne anulowanie zamówienia można dokonać tylko i wyłącznie drogą telefoniczną informując o tym fakcie handlowca.
 8. Login i hasło są danymi POUFNYMI, dlatego prosi się o odpowiednie przechowywanie otrzymanych danych oraz o nieudostępnianie ich osobom postronnym.
 9. Wszystkie znaki firmowe, towarowe, zdjęcia produktów użyte na stronach www.sklep-rolniczy.pl są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane jedynie dla celów identyfikacyjnych.
 10. Zwroty / Prawo do odstąpienia od umowy
  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy zawartej przez stronę www.sklep-rolniczy.pl należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: agrotis@agrotis.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy . Przesyłkę z zakupionym towarem należy odesłać na adres siedziby firmy F.H.U. Agrotis Jan Czułada, ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek (UWAGA! Nie odbieramy przesyłek pobraniowych). Oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych odesłaniem towaru.
 11. Reklamacje
  FHU AGROTIS Jan Czułada oświadcza, że przed wysłaniem każdy towar jest dokładnie sprawdzany, aby był wolny od wad i spełniał wymagania Klienta. 
  Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancje ich producenta. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w dostarczonym towarze stwierdzi on uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu, niezgodność ilościową i/lub jakościową w stosunku do złożonego zamówienia lub wadę fabryczną. Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie jej odbioru w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić ten fakt kurierowi, który sporządzi protokół szkody. Protokół ten będzie podstawą reklamacji i pozwoli na szybsze jej rozpatrzenie. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie od daty otrzymania przesyłki przez sklep - w terminie do 14 dni.
  PROCEDURA REKLAMACYJNA
  Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@agrotis.pl lub w formie pisemnej na adres FHU AGROTIS Jan Czułada, ul Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek, korzystając z formularza reklamacyjnego .
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: 
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej, Sprzedający poprosi składającego reklamację o uzupełnienie danych we skazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed:
  • Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • Korzystając z unijnej plarformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Właściciel strony wwww.sklep-rolniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego użytkowania zakupionych produktów, niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także inne wypadki losowe spowodowane ich nie właściwym użyciem.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 2018-01-01.
Szanowni Państwo dołożyliśmy starań aby regulamin był czytelny i zrozumiały w swojej treści. Jeżeli któraś jego część jest dla Państwa niejasna prosimy o kontakt w tej sprawie: sklep@agrotis.pl. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie. Zależy nam na transparentnych relacjach.